Tính Lãi Suất Sử Dụng Hàm Rate Trong Excel

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính lãi suất ngân hàng đơn giản trong Excel. Thông thường chúng ta phải dùng viết hay máy tính để tính lãi suất ngân hàng, bây giờ hàm Rate sẽ tính lãi suất ngân hàng giúp bạn.

Giới thiệu về hàm Rate tính lãi suất trong Excel

Hàm RATE trong Excel là một hàm về tài chính, hàm Rate trả về lãi suất mỗi kỳ của một khoản vay hay một khoản đầu tư. Hay còn gọi là Tính lãi suất của mỗi kỳ trong một niên kim (annuity).

Mục đích của hàm Rate và công thức của hàm Rate trong Excel

Mục đích và giá trị của trả về của hàm Rate

  • Mục đích của hàm Rate là nhận lãi suất mỗi kỳ của niên kim (annuity).
  • Hàm Rate sẽ trả lại lãi suất mỗi kỳ của một khoản vay hay khoản đầu tư.

Công thức sử dụng của hàm Rate trong Excel

Công thức hàm Rate sẽ như sau:

=RATE (nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

Trong đó:

nper – Tổng số kỳ thanh toán.
pmt – Khoản thanh toán được thực hiện mỗi kỳ.
pv – Giá trị hiện tại hoặc tổng giá trị của tất cả các khoản thanh toán khoản vay hiện tại.
fv – [tùy chọn] Giá trị tương lai hoặc số dư tiền mặt mong muốn sau lần thanh toán cuối cùng. Mặc định là 0.
type – [tùy chọn] Khi các khoản thanh toán đến hạn. 0 = cuối kỳ. 1 = đầu kỳ. Mặc định là 0.
guess – [tùy chọn] Dự đoán của bạn về tỷ lệ. Mặc định là 10%.

Ví dụ thực tế hàm Rate bằng cách tính lãi suất của ngân hàng trong Excel

Mình đã giới thiệu các bạn hàm Rate ở trên, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hàm Rate này vào để tính lãi suất cho bài tập bên dưới.

Mình có một bài tập tính lãi suất như bên dưới. gồm có tổng số tiền là $5.000, mỗi kỳ phải thanh tóa $93.22. Thanh toán trong vòng 60 kì. Vậy làm sao để tính lãi của khoản vay này là bao nhiêu? Nào cùng mình thực hiện nhé.

Tại ô E8 tính lãi suất bạn viết công thức sau:

=RATE(E5,E4,-E3)*E6

Giải thích công thức:

  • E5 là tổng số kỳ thanh toán, ở bài tập này là 60 tháng
  • E4 là số tiền thanh toán mỗi kỳ, ở đây là $93,22
  • – E3 là tổng giá trị khoản tiền vay

Kết quả trả về sẽ như ảnh bên dưới. Kết quả là 4,5% lãi suất. Các bạn làm theo công thức bên dưới.

Kết luận hướng dẫn hàm Rate tính lãi suất trong Excel

Như vậy bằng những ví dụ và áp dụng công thức hàm rate trong Excel bạn có thể tính được lãi suất vay. Hoặc lãi khoản tiền đầu tư. Hy vọng bài viết hướng dẫn tính lãi suất sử dụng hàm rate sẽ giúp bạn áp dụng trong công việc. Nếu có gớp ý xin bình luận bên dưới. cảm ơn các bạn đã xem bài viết.

Trung Tâm Tin Học Văn Phòng Huế

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Văn Phòng Tại Huế

Đăng ký học để nhận nhiều ưu đãi:

038 827 1707

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.