Hướng Dẫn Chi Tiết Hàm Nối Chuỗi CONCAT Trong Excel – Hàm Nối chuỗi Trong Excel

Trong Excel chúng ta sẽ sử dụng hàm CONCAT để nối chuỗi từ các ô với nhau. Nội dụng ở các ô trong Excel chúng ta có thể nối chúng lại với nhau mà không cần phải điền lại nội dung hay là copy hay cắt nội dung từ ô này sang ô khác. Mọi thức đã có hàm nối chuỗi CONCAT xử lý cho bạn.

Giới thiệu hàm CONCAT nối chuỗi trong Excel

Trong Excel chúng ta có hàm CONCAT để nối chuỗi hay kết hợp nhiều chuỗi văn bản từ nhiều dải ô vào nhau thành một đoạn văn bản duy nhất.

Hàm CONCAT là hàm thay thế hàm CONCATENATE. Nhưng, nói về tính tương thích thì hàm CONCATENATE sẽ luôn tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn. Hàm CONCAT sẽ có sẵn ở Excel 2019 hoặc trên Excel 365.

Có một chú ý là khi thực hiện việc nối chuỗi với nhau, thì hàm CONCAT sẽ không hỗ trợ bạn kỹ tự khoản trắng để phân tách các ký tự với nhau.

Công thức hàm CONCAT trong Excel

Công thức hàm CONCAT trong excel có dạng như sau:

CONCAT(text1, [text2],…)

Trong đó:

text1: là tham số bắt buột phải điền, text1 đây là nội dung của một ô. Nội dung có thể là một chuỗi, một đoạn văn bản,..

text2: là thao số không bắt buộc, đây là các từ, ký tự, hay văn bản sẽ được nối với nội dung trược đó. Số lượng tham số tối đa mà một hàm CONCAT có thể chứa tối đa là 253 tham số. Mỗi tham số có thể là một văn bản, một chuỗi hoặc một xâu chuỗi, chẳng hạn như một dãy ô.

Áp dụng hàm Excel vào ví dụ thực tế trong Excel

Ví dụ ta có công thức hàm CONCAT như sau:

Ví dụ:

=CONCAT(“Trung”,” “,”Tâm”,” “,”Tin”,” “,”Học”,” “,”Ở”,” “,”Huế.”) sẽ trả về Trung Tâm Tin Học Ở Huế.

Trong ví dụ trên nếu bạn không chèn thêm tham chiếu là khoảng cách ” ” thì các ký tự khi nối với nhau sẽ dính lại với nhau. Cho nên các bạn khi nối chuỗi phải sử dụng khoản cách.

Ví dụ không dùng khoảng cách

=CONCAT(“Trung”,”Tâm”,”Tin”,”Học”,”Ở”,”Huế.”) sẽ trả về kết quả là một chuỗi không khoảng cách như thế này TrungTâmTinHọcỞHuế.

Ngoài cách nối chuỗi như vậy, các bạn có thể nối các địa chỉ của các ô với nhau, đương nhiên rằng các ô đó phải chứa ký tự hay văn bản nào đó.

Ở ví dụ bên dưới ta có công thức nối chuỗi từ các địa chỉ ô trong Excel

=CONCAT(A3;” “;B3;” “;C3;” “;D3);

Ở ví dụ này chúng ta thấy, trong công thức có sừ dụng khoảng cách để tách các từ với nhau. Và lần lượt các từ từ địa chỉ của các ô được nối lại với nhau và kết quả sẽ là Trung tâm tin học.

Hướng dẫn nối chuỗi sử dụng hàm CONCAT
Hướng dẫn nối chuỗi sử dụng hàm CONCAT

Kết luận bài hướng dẫn sử dụng hàm CONCAT trong Excel

Kết thúc bài viết, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn sử sụng hàm CONCAT trong excel. Hi vong sau bài viết này sẽ giúp bạn áp dụng hàm CONCAT vào công việc 1 cách hiệu quả.

Nếu trong quá trình xem bài viết không hiểu hay gặp vấn đề gì xin bạn liện hệ đến Trung tâm tin học Huế để được trợ giúp.

Trung tâm tin học Huế chuyên đào tạo tin học văn phòng, các khoá học tin học văn phòng tại Huế, học photoshop tại Huế, khoá học excel cấp tốc tại Huế, Khoá học cad tại Huế, khoá học autocad tại Huế, Học máy vi tính tại Huế, học vi tính tại Huế.

Liên hệ trợ giúp và đăng ký khoá học: 0388271707

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *